De eerste opdracht en voornaamste doelstelling is en blijft de ons toevertrouwde jongeren leren korfballen. Graag plaatsen we deze opdracht in het breder kader van de bewegingsopvoeding. Via korfbal willen wij de kinderen opvoeden tot een levensstijl waar aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling, naast de geestelijke ontwikkeling als een belangrijk aspect voorkomt.


Geschiedenis

Onze vereniging is ontstaan in de sporthal "Stadspark", waar destijds conditietraining gegeven werd. Filip Snoeckx, een van de deelnemers die overigens werkzaam was als stadsbediende, palaverde over de korfbalsport met de toenmalige sportconculent Jan Schoeters, die in Turnhout veel meer sporttakken wenste. Vanuit de K.B.K.B. werden de besprekingen met belangstelling gevolgd.

Er werd gestart met korfbalinitiatie door Martine Taelman van A.K.C. Dit bleek niet de goede zet te zijn om korfbal in Turnhout te introduceren of misschien was het net niet de juiste moment. De heer Van Delen en mevrouw Gilson, beide leden van het propagandacomité van de K.B.K.B. stelden Marina Vroomans, lid van Vobako, aan om een korfbaldemonstratie te geven in Turnhout. De K.B.K.B. stelden palen en korven ter beschikking en de trein was vertrokken.

Was er op dat moment doorbijter Filip Snoeckx niet geweest, dan had men in Turnhout wellicht nog steeds niet geweten wat korfbal is. Hij hakte namelijk de knoop door door aan te kloppen bij de VZW Technico V.T.S.T.. De voorzitter van de vzw Jan Geivers stond aanvankelijk sceptisch ten opzichte van de aansluiting van de korfbalclub, maar, enthousiast in hart en nieren voor alles wat sportief is, gaf hij zijn fiat en zal zich dat nog steeds niet beklaagd hebben. Zo werd korfbalclub TECHNICO boven de doopvont gehouden op 8 februari 1978, een heuglijke datum.