Op donderdag 4 april 2019 zal ook bij ons de 'CLUBTOER KEMPENS SCHEIDSRECHTERPROJECT' passeren.


Tijdens deze toer zal er uitleg gegven worden over het scheidsrechterdebuut + inschrijvingsmodaliteiten. Verder zal duidelijk worden dat het niet zo eenvoudig is om te scheidsrechteren en tot slot zal aandacht besteed worden aan de 'persoonlijke ontwikkeling als mens' als mogelijk effect van het ref-zijn.

Onderstaande doelen worden bereikt:

1. Ouders, spelers, trainers, ... ervaren dat ref-zijn eerder een complexe taak is zodat er op en rond het terrein een respectvolle attittude heerst met als gevolg een positieve focus op het korfbalspel.

2. Ouders, spelers, trainers, ... hebben kennis over het 2-jarige Kempens scheidsrechtertraject.

3. Ouders, spelers, trainers, ... worden geprikkeld om deel te nemen aan het 2-jarige Kempense scheidsrechterproject.